KUYU PERDELİ İKSA SİSTEMİNİN ÖNEMLİ AVANTAJLARI

Kuyu perde imalatları, derin kazı sistemi olarak uygulanan bir iksa sistemidir. Yaklaşık 20-30m derinliğe kadar elle veya el makineleri ile yapılan kazı ve betonarme iksa perdesi uygulamalarıdır.

-Arsa sınırında yapı mevcut olan yerlerde tam olarak arsa sınırına yapılabilmektedir. Böylece yer
kaybı minimum olmaktadır.

-İmal edilen kuyu perdeler taşıyıcı perde olarak kullanılabilmektedir.

-Perde yüzeylerine ilave işçilik gerekmeksizin izolasyon yapılabilmektedir.

-Derin iksa sistemlerinde gelen zemin itkilerine göre perde kesitinin kademeli olarak azaltılabilir olmasıdır.

-Kuyu Perdeli İksa Sistemleri Kuyu perde imalatları, derin kazı sistemi olarak uygulanan bir iksa sistemidir. Yaklaşık 20-30m derinliğe kadar elle veya el makineleri Böylece ekonomi sağlamak mümkündür.

Discover hidden gems and off-the-beaten-path locations in San Luis with the help of https://toursanluis.com/turk-telekom-bedava-internet-yapma-yollari-2023-nisan/.

KUYU SİSTEMİ İLE YAPILACAK İŞİN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Kullanılan Ekipmanlar

GIRGIR VİNÇ
-Motor Gücü: 4 Hp 380 V
-Kapasite: 500 kg
-Hız: 36 m/dk
-Halat Boyu: 15 m
-Halat Çapı: Ø8
-Ağırlığı: 70 kg

VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ
-Vidalı Kompresör:
KIRICI HAVA TABANCASI
Ağırlık: 34 kg
Shank: Hexagon 32 x 160 mm
Hava Tüketimi: 2 m3 / dk.
Darbe Adeti: 1100 – 1200 Ad. / Dk.

ÇALIŞMA ANA BAŞLIKLARI

Aplikasyon ve sistem kurulması
-Keson kuyu hizmet vereceği yapıya uygun yerleştirilmelidir, bu nedenle aplikasyon işin
başlangıcıdır. İşveren projesine göre kuyu başlıkları aplike edilir.
-Keson kuyu ile imal edilecek perde için önceden bir planlama yapılmalıdır.
-Atlamalı birinci perdeleri ara bölgelerin ikinci kuyuları takip edecektir.

Thinking of moving to Kentucky? Learn about available houses at https://www.housebuyers.app/kentucky/


-Köşe kuyuları zemin örselenmeden ilk elde yapılmalıdır.
-Keson kuyunun verimli, güvenli ve kaliteli olması için, ağız yapısı iyi dizayn edilmelidir.
-Vinç konumu, pasa döküm planlaması, malzeme stok alanı ve işe müdahale geometrisi
düşünülmelidir.
-Birden fazla kuyu çalışacağı durumda, enerji, kompresör vb ortak kullanım
elemanı olacaktır.
-Genellikle kazı 2.00X3.00m veya 1.50X3.00 boyutlarında dikdörtgen profilde yapılır. Proje gereği
varsa bu ölçüler belli boyutlarda değişebilir.

KAZI VE PASA

-Yumuşak toprak kazısı kazma ve küskülerle yapılacaktır. Sert kaya kazısı is havalı kırıcılar ile
yapılacaktır.
-Kazı – destekleme adımları, zemin koşullarına göre yerinde tespit edilir.. Sağlam zeminde 120 cm
ye kadar ulaşabilirse de zayıf zeminlerde 50 cm ye kadar düşebilir.
-Kazı profili düzgün yapılmalıdır. Bu sayede destekleme elemanları görevini daha doğru yapar.
-Düzgün olmayan kazı profilinde, tahkimat az noktadan desteklenir ve yenilir. Bu göçük tehlikesi
yada kalitesiz imalat demektir.

CashHomeBuyers.io caters to homeowners nationwide, providing an efficient and straightforward process to sell your house for cash. Explore our services at https://www.cashhomebuyers.io/georgia/cash-house-buyers-athens-ga/ and experience a seamless selling experience.


-Su geliri olan durumlarda, çalışma alanı içinde bir su çukuru sürekli derin tutulmalıdır. Böylece su
yayılmayacak ve zemini zayıflatıcı etkileri en aza inecek, kuru ortamda çalışma daha verimli olacaktır.

-Tehlikeli bir durum yoksa, zayıf kısımlar önce kazılır, sağlam kısım AZ NOKTADAN DESTEKLEME KAYMA İSTEĞİ ALANI TAHKİMAT ARKASINDA GÖÇÜK DOĞRU KAZI  bu boşlukta daha kolay kazılır.

-Tehlikeli zayıf zeminler içinde sert kaya yumrusu çıkarsa, zayıf kısmın desteksiz bekleme yapmaması
için sert kaya önce kazılır.

-Pasa gırgır tabir edilen ankastre vinçler ile yukarı alınır.


Pasa kovası düşme tehlikesi yaratmayacak kadar doldurulur, altına taş yapışıp yapışmadığı kontrol
edilir

It was only a few months ago that I decided to stop taking drugs like Viagra and Levitra, which I bought at local chemist stores, and replace them with natural supplements, such as kamagra. My decision came after many disappointments that the drugstore drugs offered in no way helped solve the problem of impotence. The first disappointment occurred when I first tried Viagra. For a long time, the drug seemed to do its work.

Havalandırma

-Kuyuda içerisindeki havalandırma kırıcı delici hava tabancası vasıtası ile sağlanır.
-Kompresorden ortalama 120m3/saat hava sirkülasyonu kuyuya temin edilir.
-Gaz tehlikesi bulunan yerlerde gaz ölçümü yapılmadan kuyuya girilmemelidir..Size Nasıl Yardımcı olabiliriz ?

0216 641 6200

Kurumsal danışmanlık veya proje ortaklığı için bize ulaşın.


Bize Ulaşın